Czym jest gwarancja wadialna?

Wielu przedsiębiorców startuje dziś we wszelkiego rodzaju przetargach, co oczywiście w większym stopniu nikogo dziwić nie może. Trzeba tutaj pamiętać bowiem przede wszystkim o tym, że złożenie takiej oferty jest szansą na pokaźny zarobek, jeśli podmiot, który ogłasza przetarg, zdecyduje się na nasz wybór. To na pewno zależy od opinii o firmie, jej ofercie czy też czasie realizacji poszczególnego zlecenia. Niemniej jednak nie wolno zapominać tutaj o tak zwanym wadium, które musi być wniesione przez danego przedsiębiorcę. Wadium może mieć kilka form, a jedną z nich jest wadium przetargowe zwane także gwarancją wadialną. Czym jest zatem taka gwarancja?

Zastępstwo wadium gotówkowego

Jeśli mielibyśmy taką gwarancję przetargową wyjaśnić w jakiś najprostszy sposób, wzięlibyśmy tutaj pod uwagę to, że jest to w zasadzie zastępstwo wadium klasycznego w formie gotówkowej. W tym przypadku przedsiębiorca nie musi wykładać jednak żadnych środków finansowych. W zamian poręczeniem jest gwarancja wadium. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które taką gwarancję wystawia i niejako zobowiązuje się wypłacić podmiotowi ustanawiającemu przetarg, jeżeli ubezpieczony oferent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, które zostały spisywane w umowie przetargowej.

Korzyści dla obu stron

Wbrew pozorom gwarancja wadium to spore korzyści dla obu stron przetargu. Podmiot, który go ustanawia, ma pewność, że współpracuje z naprawdę solidnym wykonawcą, bo gwarancję przetargową uzyskać jest dość trudno i świadczy ona o dobrej kondycji finansowej firmy. Ponadto nie zapominajmy o zaletach samego wykonawcy, który dzięki temu nie traci własnych środków, które może zainwestować inaczej. Ponadto może on startować w większej liczbie przetargów.

Nic dziwnego, że wiele firm chce ubiegać się o takie gwarancje. W znalezieniu odpowiedniego pomiotu ubezpieczeniowego pomóc może natomiast broker ubezpieczeniowy, który zawsze działa w imieniu swojego klienta, a nie ubezpieczyciela. Znajdziecie go pod linkiem gwarancjeprzetargowe.pl.

Indeks optymizmu przedsiębiorców wzrasta

Przedsiębiorcy patrzą z optymizmem w przyszłość

Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to badanie nastrojów wśród polskich firm, służy ocenie bieżącej sytuacji oraz prognozowaniu na przyszłość. Badanie przeprowadzane jest pośród członków organizacji Przedsiębiorcy RP. W poprzednim kwartale dało się zauważyć tendencję rosnącą w ocenie ogólnej bieżącej sytuacji w biznesie oraz prognoz na najbliższe sześć miesięcy. W III kwartale te dwa główne wskaźniki wzrosły na tyle znacząco, że pobiły dotychczasowe rekordy.

Usługi, handel detaliczny i przemysł bardzo zadowolone

W podziale na branże najlepiej obecną i przyszłą sytuację oceniają przedsiębiorcy działający w branży usługowej oraz handlu detalicznym i przemyśle. Najgorsze nastroje przejawiają branża bankowa oraz budowlana. Pozytywnie przedstawiają się nastroje w zakresie podejmowania nowych inwestycji w firmach, a także zatrudniania nowych pracowników. Jednocześnie barierą dla przyszłości zdaniem przedsiębiorców mogą okazać się obciążenia fiskalne lub niestabilna sytuacja legislacyjna.

Jak pozyskać inwestora dla start-upu?

Start upy to z definicji firmy posiadające innowacyjne i nietypowe pomysły, ze względu na ich niecodzienność pozyskanie inwestorów, może być zadaniem niezwykle trudnym. Osoby zaczynające działania w ramach start upów powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwości jakie dają:

  • fundusze inwestycyjne,

  • sieci aniołów biznesu,

  • portale crowdfundingowe,

  • sieć własnych kontaktów do osób bliskich czy znajomych, które chciałby zostać udziałowcami takiego przedsięwzięcia.

Pozyskując inwestora należy pamiętać, że aby zechciał on wyłożyć pieniądze na dany start up trzeba go przekonać do tego pomysłu. Prezentacja start upu jest, więc swego rodzaju formą sprzedaży pomysłu i przedsięwzięcia. Należy przedstawić wszystkie pozytywne aspekty, prognozy na przyszłość i rozwój oraz potencjalne zyski jakie może przynieść inwestorowi współfinansowanie tego czy innego start upu. Ostatnim etapem takiej prezentacji powinna być zachęta do zakupu, czyli w tym przypadku zainwestowania w nowo powstający, innowacyjny biznes.