Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorcza rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej miewa obawy co do środku, z których ją sfinansuje. Wielu w tym względzie korzysta z finansowania pożyczkami lub kredytami, są jednak również możliwości, które pozwalają na pozyskanie jednorazowych pożyczek bezzwrotnych, co w praktyce oznacza pozyskanie środków na finansowanie działalności bez konieczności zwracania jakiegokolwiek zadłużenia, czy też odsetek od pożyczki.

Przykładem, chyba najbardziej popularnym w kraju nad Wisłą są środki finansowe pozyskiwane w ramach funduszy unijnych. Jednak środki z Unii Europejskiej to niejedyny sposób na pozyskanie jednorazowej dotacji na działalność gospodarczą innym przykładem mogą być środki z funduszy norweskich czy też funduszy szwajcarskich.

Inną możliwością finansowania podjętej działalności gospodarczej są środki z Urzędu Pracy, są one przyznawane bezrobotnym oraz absolwentom centrum integracji społecznej, którzy chcieliby podjąć własną działalność.