Jak pozyskać inwestora dla start-upu?

Start upy to z definicji firmy posiadające innowacyjne i nietypowe pomysły, ze względu na ich niecodzienność pozyskanie inwestorów, może być zadaniem niezwykle trudnym. Osoby zaczynające działania w ramach start upów powinny zwrócić szczególną uwagę na możliwości jakie dają:

  • fundusze inwestycyjne,

  • sieci aniołów biznesu,

  • portale crowdfundingowe,

  • sieć własnych kontaktów do osób bliskich czy znajomych, które chciałby zostać udziałowcami takiego przedsięwzięcia.

Pozyskując inwestora należy pamiętać, że aby zechciał on wyłożyć pieniądze na dany start up trzeba go przekonać do tego pomysłu. Prezentacja start upu jest, więc swego rodzaju formą sprzedaży pomysłu i przedsięwzięcia. Należy przedstawić wszystkie pozytywne aspekty, prognozy na przyszłość i rozwój oraz potencjalne zyski jakie może przynieść inwestorowi współfinansowanie tego czy innego start upu. Ostatnim etapem takiej prezentacji powinna być zachęta do zakupu, czyli w tym przypadku zainwestowania w nowo powstający, innowacyjny biznes.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorcza rozpoczynający prowadzenie własnej działalności gospodarczej miewa obawy co do środku, z których ją sfinansuje. Wielu w tym względzie korzysta z finansowania pożyczkami lub kredytami, są jednak również możliwości, które pozwalają na pozyskanie jednorazowych pożyczek bezzwrotnych, co w praktyce oznacza pozyskanie środków na finansowanie działalności bez konieczności zwracania jakiegokolwiek zadłużenia, czy też odsetek od pożyczki.

Przykładem, chyba najbardziej popularnym w kraju nad Wisłą są środki finansowe pozyskiwane w ramach funduszy unijnych. Jednak środki z Unii Europejskiej to niejedyny sposób na pozyskanie jednorazowej dotacji na działalność gospodarczą innym przykładem mogą być środki z funduszy norweskich czy też funduszy szwajcarskich.

Inną możliwością finansowania podjętej działalności gospodarczej są środki z Urzędu Pracy, są one przyznawane bezrobotnym oraz absolwentom centrum integracji społecznej, którzy chcieliby podjąć własną działalność.