Czym jest wypadek w pracy i kiedy należy się za niego odszkodowanie?

praca

Wypadek może zdarzyć się wszędzie, nawet jeśli nasza praca raczej nie należy do niebezpiecznych. Prawo bardzo dokładnie określa, w jakich przypadkach można starać się o odszkodowanie powypadkowe, które oczywiście bardzo często będzie się nam należało. Odszkodowanie w pracy mamy szansę otrzymać w sytuacji, kiedy wypadek miał miejsce w związku z wykonywaniem czynności i poleceń naszych przełożonych, a więc wtedy, kiedy robimy to, co należy do naszych obowiązków. Warto też rozważyć dwie dodatkowe sytuacje. Jeśli wypadek zdarzy się w drodze do pracy, a było to w czasie, kiedy pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy- również można starać się o odszkodowanie. Pozostawanie w dyspozycji oznacza, że prowadząc pojazd osoba zatrudniona była w pracy, a do jej zadań należało na przykład transportowanie czegoś do klienta. Podobnie wygląda sytuacja w momencie, kiedy pracownik wykonuje swoje obowiązki lub też dodatkowe obowiązki zlecone mu przez przełożonego, pomimo, że nie mieszczą się one w standardowych godzinach pracy. Za wypadek w pracy uznaje się także zdarzenie, które miało miejsce w delegacji lub też podczas szkolenia, w którym pracownik brał udział.

Co w momencie, kiedy już zdarzy się wypadek?

Jeśli tylko pracownik jest świadomy i jest w stanie- jego obowiązkiem jest bezzwłoczne poinformowanie swojego pracodawcy o zaistniałej sytuacji. Z kolei ten w pierwszej kolejności jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi pomocy oraz do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca, w którym do takiego wypadku doszło. Zawsze pozostaje później zbadanie, co było przyczyną wypadku, a tego dokonuje albo sam pracodawca albo też powoływany do tego celu zespół. Chcąc wiedzieć, jak uzyskać odszkodowanie na pewno warto mieć świadomość, że roszczenia pracownika względem pracodawcy ustają po okresie 3 lat, a w procesie cywilnym dopiero po 10 latach. W staraniu się o przyznanie takiego odszkodowania tak naprawdę najlepiej zaufać specjalistom. Możemy się zwrócić do nich z prośbą o ocenę zaistniałej sytuacji, a także w sprawie wskazówek, co do tego, jakie kolejne kroki powinniśmy podjąć. Warto wejść na stronę internetową Armedlaw, gdzie bardzo szybko odnajdziemy więcej szczegółowych informacji.

Czym w praktyce jest zespół powypadkowy?

Kiedy dojdzie do wypadku w miejscu pracy, pracodawca powinien taki zespół powołać. Standardowo w jego skład wchodzi społeczny inspektor pracy, a także specjalista BHP lub też osoba, która jest wyznaczona do zajmowania się kwestiami BHP w danym zakładzie. Ważne, aby odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia, które następnie musi zostać szczegółowo zbadane. Należy zatroszczyć się o to, aby jednocześnie zapewnić też bezpieczeństwo innym osobom na terenie zakładu. Efektem pracy zespołu powypadkowego jest protokół, który musi powstać 14 dni od momentu zgłoszenia zajścia. Przez kolejne 5 dni pracodawca ma czas na to, aby zatwierdzić tak opracowany protokół. Od zawartych w nich ustaleń można się odwołać.