Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie

Każde przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników, których zadaniem jest wykonywanie codziennych obowiązków związanych z podstawową działalnością firmy. Jednak poza produkcją czy świadczeniem usług istnieje szereg procedur niezwiązanych z generowaniem przychodów, które również należy wykonać. Część z nich wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Jedną z takich czynności jest okresowa inwentaryzacja. Pozwala ona na uzgodnienie rzeczywistego stanu majątku, zarówno ilościowego jak i wartościowego, ze stanami ewidencyjnymi. Regularna inwentaryzacja jest więc kluczowa dla prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jednak w wielu spółkach oddelegowanie czasowe pracowników do tych czynności kosztem codziennych obowiązków stanowi rzeczywisty problem. Dlatego też wiele firm decyduje się na outsourcing inwentaryzacji, zamiast wykonywać ją własnymi zasobami. Pracownicy wyspecjalizowanych firm nie tylko odciążają przedsiębiorstwo w tym pracochłonnym obowiązku, ale też bazując na swoim doświadczeniu są w stanie przeprowadzić cały proces szybko, sprawnie i dokładnie, a przy tym rzetelnie i obiektywnie. W wielu przypadkach podwykonawca ma też do dyspozycji profesjonalne oprogramowanie oraz kolektory danych, co pozwala zminimalizować czas niezbędny do dokonania spisu poszczególnych elementów majątku. Dzięki temu zakłócenia w normalnej pracy firmy poddanej inwentaryzacji są ograniczone do minimum, co w wielu przypadkach sprawia, że koszty outsourcingu inwentaryzacji zwracają się. Profesjonalni podwykonawcy świadczą usługi inwentaryzacji dla firm z wielu branż gospodarki, prowadząc inwentaryzacje aptek, dużych sklepów, zakładów produkcyjnych czy magazynów.

Podsumowując, w tej stosunkowo skomplikowanej i pracochłonnej dziedzinie jaką jest inwentaryzacja podwykonawca jest w stanie znacząco odciążyć pracowników organizacji, zredukować koszty operacyjne i zapewnić wiarygodne dane dotyczące poszczególnych składników majątku.

ben-sol.pl/inwentaryzacja/