Jak otworzyć browar rzemieślniczy?

Piwo pod względem produkcji i spożycia jest jednym z najbardziej popularnych napojów nie tylko na świecie (trzecie w kolejności), ale także i w Polsce. Choć jego historia sięga czasów już starożytnych, obecnie wytwarza się je ze słodu, wody oraz drożdży, a przyprawia się je szlachetnymi odmianami chmielu. Jeśli nie tylko spożycie wspaniałego piwa, ale również jego produkcja bardzo Cię pasjonuje, może najwyższy czas, żebyś otworzył własny browar rzemieślniczy? Sprawdź, jak to zrobić!

Browar restauracyjny a rzemieślniczy

Pierwsze browary o niskim nakładzie powstawały przy restauracjach. W ogromnych salach ustawiano piękne fermentatory, zaś na zapleczu odbywała się produkcja i leżakowanie młodego piwa. Restauracje, które serwują własne trunki, często postrzegane są jako bardziej prestiżowe, nie mają również większych problemów z jego sprzedażą.

Innym, ciekawym przykładem są małe zakłady produkcyjne, które przeważnie nie przekraczają 500 hektolitrów gotowego napoju rocznie. Jest to świetny pomysł na własny biznes! Popyt na piwa krawtowe ciągle rośnie w Polsce i jest większy od podaży. Dzięki temu inwestycja w małą linię produkcyjną oraz utalentowanego i kreatywnego piwowara na pewno się opłaci. Otworzenie takiej działalności nie jest aż tak trudne, jak się powszechnie uważa.

Wymagania prawne dla browaru

Produkcja napojów, które zawierają ponad 1% alkoholu powinno odbywać się w tak zwanym składzie podatkowym. Ustawa z dnia 16 listopada 2016r. Stanowi, że “skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego”.

Aby utworzyć skład podatkowy, trzeba posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą (w dowolnej formie, z wyłączeniem spółki partnerskiej, do której jest wpisana klasa 11.05.Z. Jest to produkcja piwa, obejmująca wytwarzanie mocnego piwa na bazie słodu, a także tego niskoalkoholowego oraz bezalkoholowego. W przypadku otwierania browaru restauracyjnego, musisz posiadać klasę 5.10.A.

Firma nie może być także prowadzona przez osoby karane, posiadać zadłużenia z tytułu podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie może być również prowadzone postępowanie likwidacyjne, egzekucyjne oraz upadłościowe. Oczywiście właściciel musi być płatnikiem podatku VAT.

Działalność gospodarcza starająca się o utworzenie składu podatkowego nie może mieć odebranego zezwolenia akcyzowego, koncesji oraz w żaden inny sposób ograniczonych możliwości przedsięwzięć gospodarczych. Konieczne jest również posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym zostanie umieszczony skład podatkowy oraz wniesienie zabezpieczenia z tytułu akcyzy.

O czym nie można zapomnieć?

Każdy browar, który produkuje piwo w składzie podatkowym jest poddawany kontroli urzędu celnego. Może się ona odbywać w sposób ciągły albo doraźny – zależy to od charakteru oraz ilości produkcji. Z tego powodu właściciel firmy zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków, określa je artykuł 74 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Mowa między innymi o prawidłowym oraz czytelnym oznakowaniu pomieszczeń (łącznie z opisaniem ich przeznaczenia), ponumerowaniu urządzeń, aparatów oraz innych przyrządów pomiarowych. Należy również wyznaczyć zakres ich użytkowania oraz przedstawić dowody legalizacji urządzeń.

Bardzo ważne jest również prawidłowe prowadzenie dokumentacji. Kluczowa jest karta gotowania warki oraz księga kontroli produkcji piwa. Mało kto wie, że to właśnie od stężenia, jakie ma początkowo ekstrakt, naliczane są należności z tytułu podatku akcyzowego.

Środowisko naturalne i produkcja piwa

Browar rzemieślniczy, tak jak inne zakłady produkcyjne, musi otrzymać pozytywną decyzję dotyczącą warunków środowiskowych. Wydaje ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Biorą oni pod uwagę zużycie wody (szacuje się 6-10 litrów na litr gotowego piwa), ilość odpadów, ścieków i spalin z pieców kotłowych oraz zapachy i hałas. Jeśli zamierzasz produkować więcej niż 500 hektolitrów piwa rocznie, będziesz musiał przygotować swój zakład na dodatkowe obostrzenia i większą ilość formalności.

Pracownicy w browarze rzemieślniczy

W browarze szczególnie ważna jest czystość produkcji, aby nie narazić przedsiębiorstwa na straty materialne oraz wizerunkowe. Najwięcej pracy stanowi więc mycie i sprzątanie. Niezbędny będzie także profesjonalny i kreatywny piwowar, który zadba o odpowiednie warunki przy produkcji piwa. Jednak do mycia i dezynfekcji urządzeń będzie potrzebował innych pracowników.

Każdy z nich, aby mógł być zatrudniony, musi posiadać aktualne badania lekarskie i książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Własny browar rzemieślniczy

Wyżej wymienione warunki tylko na pierwszy rzut oka wydają się ciężkie do spełnienia. Coraz bardziej zwiększa się w Polsce zapotrzebowanie na dobre, aromatyczne i pomysłowe piwa krawtowe, więc jeśli tylko posiadasz większą sumę pieniędzy, które chciałbyś zainwestować, otworzenie własnego browaru rzemieślniczego będzie jednym z najlepszych pomysłów!