Wadium i ubezpieczenia w postępowaniu przetargowym

Postępowanie przetargowe to proces, którego celem jest wybór najatrakcyjniejsze z punktu widzenia organizatora przetargu oferty na wykonanie określonej usługi czy dostawę produktów. Przetarg może zorganizować każda firma, jednak ze względu na długotrwałe procedury firmy decydują się na to najczęściej w przypadku dużych zamówień. W przypadku przedsiębiorstw decyzja o zorganizowaniu przetargu jest decyzją dobrowolną, natomiast w przypadku instytucji publicznej jest to obowiązek nałożony na nie poprzez prawo zamówień publicznych.

Przetargi mogą mieć dwojaką postać, mogą to być przetargi otwarte lub zamknięte. Przetarg otwarty to taki, w którym ogłoszenie o przetargu podane jest do publicznej wiadomości i może wziąć w nim udział każda firma, która spełnia kryteria zawarte w ogłoszeniu przetargowym. Drugim typem przetargów są przetargi zamknięte, w tym przypadku firma organizująca przetarg najpierw analizuje rynek i wybiera firmy, które najlepiej spełniają jej oczekiwania, a następnie zaprasza je do wzięcia udziału w przetargu. Są to dwa generalne typy przetargów, bowiem w ich ramach funkcjonują dodatkowo rozliczne podtypy.

W większości przetargów firmy do nich przystępujące są zobowiązane do wniesienia wadium. Wadium jest to określona suma pieniędzy, która ma stanowić zabezpieczenie warunków oferty. W przypadku gdyby nie doszło do podpisania kontraktu z winy oferenta, wówczas wadium służy do sfinansowania kolejnego przetargu. Wysokość wadium jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy biorącej udział w przetargu i zależy od oceny jej zdolności do wykonania kontraktu. Innymi słowy im firma wydaje się mniej godna zaufania, tym większe wadium musi wnieść. Najczęściej wysokość wadium waha się w granicach 2% wartości kontraktu, nie może natomiast przekroczyć 3% wartości kontraktu. Wadium jest ustalane jeśli kwota zamówienia przekracza kwoty określone w ustawie. Coraz częściej zamiast wadium w gotówce firmy mogą przedstawić w procesie przetargowym gwarancje przetargowe. Więcej na temat wadium i gwarancji wadialnych można dowiedzieć się na stronie – wadium przetargowe.

Gwarancje przetargowe jest to rodzaj ubezpieczenia, które firma przedstawia organizatorowi przetargu. W ramach tych gwarancji ubezpieczyciel zobowiązuje się wypłacić kwotę wadium jeśli oferent nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z wzięcia udziału w przetargu i przedstawienia oferty. Firmy chętnie korzystają z gwarancji, bo pozostawiają im one płynność finansową.