Wszystko, co o przetargach należy wiedzieć

Przetarg to rodzaj aukcji, w której biorą udział podmioty zainteresowane realizacją zadania zlecanego przez organizatora przetargu.

Przetargi mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty. W przypadku przetargów otwartych do publicznej wiadomości zostaje podany fakt rozpisania przetargu i każda firma, która chce wziąć w nim udział (i która spełnia ewentualne postawione w ogłoszeniu o przetargu warunki) może wziąć w nim udział. W przypadku przetargów zamkniętych odbywają się one w ten sposób, że firma organizująca przetarg zwraca się do wcześniej przez siebie wybranych firm z propozycją wzięcia udziału w przetargu i przedstawienia oferty.

Często organizatorzy przetargów obwarowują możliwość uczestniczenia przez przedsiębiorstwo dodatkowymi wymaganiami, np. w przetargu może wziąć udział wyłącznie firma, która istnieje na rynku określony czas, albo firma, która zatrudnia określoną liczbę pracowników, czy też firma, która realizowała już podobne zlecenia dla firm z danej branży. Takie obwarowania z jednej strony mają ułatwić organizatorowi decyzje co do wyboru zwycięzcy, z drugiej strony często wynikają ze względów praktycznych np. jeśli firma organizująca przetarg to duże przedsiębiorstw, które ma duże zapotrzebowanie, to firma biorąca udział w przetargu, jeśli zatrudnia niewielu pracowników może nie być wstanie wywiązać się z oferty przetargowej.

Zabezpieczać wykonanie oferty jaka została złożona do przetargu ma także obowiązkowe wniesienie przez firmę przystępującą do przetargu tzw. wadium, czyli określonej sumy pieniędzy, która ma zabezpieczać dopełnienie przetargu zgodnie z ofertą. Często firmy organizujące przetargi wymagają także od firm biorących w nich udział gwarancji przetargowych, czyli gwarancji, którą wystawia firma trzecia, że w razie gdyby nie zostały dopełnione warunki kontraktu czy przetargu z winy biorącego udział w przetargu, wówczas firmie, która go organizowała zostanie wypłacone odszkodowanie. Istnieje wiele różnych typów gwarancji przetargowych, szerzej na ten temat można przeczytać na stronie – gwarancjeprzetargowe.pl.

Prawo zamówień publicznych nakłada na instytucje państwowe konieczność organizowania przetargów w przypadku większych zamówień, z tej możliwości korzystają także firmy prywatne, które dzięki temu mogą otrzymać ofertę atrakcyjniejszą niż te funkcjonujące na rynku. Organizacja przetargu pozwala na znalezienie optymalnego sposobu wykonania danej usługi czy nabycia określonych produktów w atrakcyjnej cenie.