Jak uzyskać zwrot podatku w Hiszpanii?

Wszyscy zatrudnieni i płacący podatki mają prawo, by ubiegać się o zwrot podatku w Hiszpanii, który został nadpłacony. Polscy przedsiębiorcy, ubiegając się o zwrot podatku, będą musieli liczyć się z wewnętrznymi regulacjami, dotyczącymi głównie procedury zwrotu. Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby otrzymać zwrot podatku w Hiszpanii?

Zwrot podatku w Hiszpanii – nie wszyscy odzyskają pieniądze

Aby polscy podatnicy otrzymali zwrot podatku w Hiszpanii, nie mogą posiadać na terytorium Hiszpanii miejsca zamieszkania, siedziby przedsiębiorstwa ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przez które wykonywane są wszystkie transakcje w okresie, za który domagają się zwrotu nadpłaconego podatku.

Polscy przedsiębiorcy nie mogą oni również (we wspomnianym okresie czasu) dokonywać transakcji dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejscem dostawy bądź świadczenia jest Hiszpania. Wyjątkiem są dostawy towarów oraz świadczenie usług, z tytułu których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku będzie wyłącznie strona nabywająca.

Nie od wszystkich wydatków będzie zwrot podatku w Hiszpanii

Hiszpania w przypadku większości towarów i usług zezwala na pełne odliczenie. Trzeba jednak zaznaczyć, że odliczenie nie będzie zasadniczo możliwe w przypadku wydatków na zakwaterowanie i koszty hotelowe, podróże, rozrywkę, posiłki czy napoje. Koszty związane z zakwaterowaniem i podróżami mogą podlegać odliczeniu, ale pod warunkiem, że będzie to koszt uzyskania przychodu (na gruncie przepisów hiszpańskich), dotyczących podatku dochodowego.

Jak wskazują przepisy obowiązujące w Hiszpanii, istnieje możliwość odliczenia 50-proc. hiszpańskiego VAT w przypadku zakupu samochodów osobowych i przyczep, motocykli i motorowerów oraz paliwa zakupionego do nich. Jeśli podatnik udowodni, że używany pojazd był wykorzystywany tylko i wyłącznie do wykonywania działalności opodatkowanej, wówczas będzie mógł otrzymać pełny zwrot podatku w Hiszpanii.

Wymagane dokumenty

Jeśli polski przedsiębiorca chce uzyskać zwrot podatku w Hiszpanii, jest zobowiązany przedstawić oficjalny druk, przeznaczony dla podatników, którzy ubiegają się o zwrot VAT. Formularz musi być wypełniony tylko w języku hiszpańskim. Po drugie, oświadczenie, w którym podatnik zgadza się na zwrot VAT (w przypadku, gdy kwota podatku zwrotu została niesłusznie wypłacona).

Podatnik musi również przesłać władzom w Hiszpanii wszystkie oryginały faktur i dokumenty importowe, które stanowią podstawę zwrotu, a także dokumenty, potwierdzające dokonanie tych transakcji. Na podstawie tych wszystkich dokumentów władze hiszpańskie zweryfikują zasadność wniosku polskiego przedsiębiorcy.

Więcej informacji na stronie www: biuroksiegowewhiszpanii.pl/uslugi-podatkowe/