Polska – Norwegia, słów kilka o imporcie

Zagadnienia związane z importem i eksportem towarów pomiędzy Polską a Norwegią są nieco zawiłe. Norwegia nie jest, bowiem częścią wspólnoty europejskiej. Zakupy czy sprzedaż towarów do innych państw będących członkami Unii Europejskiej nie jest traktowana jako import czy eksport, ale jako zakup lub sprzedaż wewnątrzwspólnotowa. Nie podlega, więc opodatkowaniu właściwemu dla towarów importowanych. Wolny handel jest bowiem jedną z głównych zasad UE.

 

Norwegia nie jest jednak częścią Unii Europejskiej, pomimo tego, że blisko z nią współpracuje. Wobec powyższego zakup na terytorium Norwegii czy też sprzedaż polskich wyrobów zagranicę traktowane są jak zakup i sprzedaż w kraju trzecim. Są zatem traktowane jako import lub eksport. Jako takie podlegają opodatkowaniu. Procedura importu towarów z zagranicy może przybrać formę ogólną lub uproszczoną. Na zasadach uproszczonych firma musi wykazać podatek VAT w swojej rocznej deklaracji zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży. Natomiast podczas sprzedaży ogólnej importer zobowiązany jest wpłacić podatek VAT do urzędu celnego lub firmy dokonującej clenia towarów. Następnie wykazuje VAT po stronie zakupów w okresie, w którym ów podatek powstał.

 

Takie skomplikowane procedury mogłyby utrudniać firmom takim jak – sklep z kominkami w Częstochowie sprowadzanie ich towarów z Norwegii. Mogłaby, tak się jednak nie dziele, a to za sprawą podpisanego przez Polskę i Norwegię porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokument ten ustanawia strefę wolnego handlu między Polską a Norwegią. Dzięki temu jeśli firma spełni określone warunki może sprowadzać towary z zagranicy z podatkiem 0%, co jest znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców.